NOWOŚCI U DELIFISH + grill MEAT

Jeden z naszych podopiecznych w Słonym Spichlerzu w lutym poddał się lekkiej transformacji.

Restauracja o rybnym profilu rozszerzyła swoją ofertę o grillowane mięsa. W związku z tym zmianie uległa identyfikacja miejsca oraz projekty materiałów.

Styczeń 2020